Rapporter og vedtægter

Skolens fagmål

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige
aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 5.
På Gribskov Skole skal børnene i lighed med den offentlige skole have opnået de fælles mål, der
står beskrevet i Undervisningsministeriets Fælles Mål.
Overordnet følger vi de fælles mål, der er sat op af Undervisningsministeriet.

 

Undervisningsmiljø-undersøgelse

 

Tilsynsrapporter

 

Selvevalueringer

Gribskov Skole valgte at selvevaluere fra 2010-2013, men har fra august 2014 tilknyttet tilsynsførende til skolen.

 

Politikker og vedtægter